Cập nhật lúc: 23/06/2023

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Krông Ana lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028 (mở rộng)

Ngày 21/6/2023, Hội Nông dân huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028 (mở rộng).

Hội nghị đã thông qua chương trình rèn luyện của các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028; Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH, Uỷ viên BTV và Thường trực Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028;Thông qua quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Krông Ana lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó để thực hiện Nghị quyết Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện Krông Ana đạt kết quả, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện xây dựng chương trình hành động và nhiệm vụ cụ thể như Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội; Các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2023 - 2028 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết; Thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 516 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đội ngũ cán bộ Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; Tích cực tham gia thực hiện giám sát và phản biện xã hội; có ý kiến với Đảng, Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Hội; Tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; tích cực vận động và hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Tại hội nghị đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến và bổ sung vào dự thảo các nội dung được thông qua tại Hội nghị nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ để thực hiện tốt Nghị quyết Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Y Tam Ê ban – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Ana tặng giấy khen cho các tập thể

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Krông Ana đã tặng giấy khen cho 8 tập thể đã có thành tích trong thực hiện phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106