Cập nhật lúc: 08/06/2022

Hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Chính phủ vừa có Nghị định 36 hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Theo đó, hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106