Cập nhật lúc: 15/01/2024

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ huyện

Ngày 9/1/2024, Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Vũ  – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đều được triển khai thực hiện có hiệu quả. Kinh tế có sự phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11,72%, vượt nghị quyết đề ra (NQ 9,6%); môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện. Các chỉ tiêu về đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị đều đạt và vượt nghị quyết đề ra; tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT của huyện đạt 96,8%, cao hơn 1,06% so với năm 2022 và mức trung bình chung của tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được chú trọng thực hiện. Trong năm 2023 đã kết nạp 119 đảng viên mới, đạt 103,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao; chuyển chính thức cho 76 đảng viên đã đủ thời gian dự bị; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho 285 trường hợp; Quyết định xóa tên đối với 3 trường hợp, cho ra khỏi đảng 6 trường hợp. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện năm qua. Về nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: Tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; chủ động phát hiện, giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo và dấu hiệu vi phạm liên quan đến cán bộ, đảng viên. Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; khai thác hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất, khoáng sản; quyết liệt thu hồi  các khoản nợ đọng thuế; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân…

Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ  – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biêu 5 năm liên giai đoạn 2019 – 2023

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho các tập và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biêu 5 năm liên giai đoạn 2019 – 2023.

Các tổ chức cơ sở đảng ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị các đại biểu đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 giũa 43 TTCS đảng trực thuộc đảng bộ huyện.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106