Cập nhật lúc: 05/05/2022

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana giải ngân cho vay theo Nghị quyết số 11 của Chính Phủ

Vừa qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana đã triển khai giải ngân những khoản vay đầu tiên trong gói cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana giải ngân cho các đối tượng vay

Theo đó, Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính Phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana đã chủ động phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2022-2023. Theo kế hoạch huyện Krông Ana phân bổ giao chỉ tiêu cho vay tổng số tiền 6.540 triệu đồng từ chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Ngay sau khi nhận được nguồn vốn từ Trung ương phân bổ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã nhanh chóng triển khai cho vay. Cụ thể, trong đợt này, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana đã giải ngân cho vay theo 3 chương trình: Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, cho vay giải quyết việc làm, Cho vay học sinh mua máy tính với tổng số vốn 430 triệu đồng.