Cập nhật lúc: 15/04/2022

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Ngày 04.4.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Đối tượng vay vốn là học sinh đang theo học các cấp tiểu học, THCS và THPT và học sinh, sinh viên đang học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Các điều kiện cụ thể: Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch Covid-19).

Đồng thời, những học sinh, sinh viên này không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Ana giao dịch tại xã Quẩng Điền

Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/ học sinh, sinh viên; với lãi suất 1,2%/năm, được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone).

Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Đối với sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn thì tại thời điểm vay vốn, nếu thời gian dự kiến kết thúc khóa học còn từ 24 tháng trở lên thì thời hạn cho vay tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học.

Việc cho vay được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên là người đứng tên vay và giao dịch với ngân hàng chính sách xã hội.

Trường hợp đã đủ 18 tuổi và không còn thành viên khác trong hộ trên 18 tuổi thì được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cư trú hoặc nhà trường đóng trụ sở.

                                                       

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106