Cập nhật lúc: 31/05/2023

Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 30/5/2023, Huyện uỷ Krông Ana tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự có đồng chí Trần Tuấn Anh – TUV, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy.  Các đồng chí Nguyễn kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Y Nem Buôn Krông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng Chủ trì.

các đại biểu tham dự hội nghị 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. tổng thu cân đối ngân sách trong 3 năm ước đạt trên 359 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiêp – xây dựng và thương mại - dịch vụ. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 97,1 triệu đồng, tăng bình quân hằng năm 9,18%. Hạ tầng kinh tế – xã hội được củng cố tăng cường, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng còn những hạn chế cần được khắc phục, cụ thể: Phát triển du lịch chưa xứng với tiềm năng; triển khai xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư; công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn nhiều hạn chế, sự liên kết, phối hợp giữa các hợp tác xã chưa chặt chẽ; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng còn kéo dài, chất lượng một số hạng mục công trình còn hạn chế; việc sử dụng đất sai mục đích, tự ý khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại như: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá và 4 Nghị quyết chuyên đề đã đề ra; thực hiện hiệu quả, đồng bộ các biện pháp thu ngân sách; tích cực tạo nguồn thu từ quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; huy động và sử dụng các nguồn lực để phát triển hạ tầng  kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung rà soát, giải quyết vấn đề về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đồng chí Nguyễn Kính- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận nghị hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kính- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các địa phương trong huyện cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cộng đồng trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong đó cần chủ động đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai mạnh mẽ, toàn diện các lĩnh vực với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, giải quyết bức xúc của Nhân dân và doanh nghiệp, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106