Cập nhật lúc: 13/03/2023

Rà soát nhu cầu vay vốn hộ nghèo theo Nghị quyết 11 và Nghị định số 28 của Chính phủ

Từ ngày 13-15/3/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krong Ana phối hợp với các hội LHPN, hội Nông dân, hội CCB và Huyện tổ chức rà soát nhu cầu vay vốn hộ nghèo theo Nghị quyết 11/NQ-CP và Nghị định số 28/2022 NĐ-CP 6 xã gồm Dray Sáp, Ea Na, Buôn Trấp, Ea Bông, Dur Kmăl và Băng Adrênh.

Rà soát tại xã Dray Sáp

Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về hỗ trợ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với hộ nghèo, huyện Krông Ana được giao về 15 tỷ đồng để thực hiện cho vay trong giai đoạn từ năm 2021- 2030. Hiện Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách đang thực hiện giải ngân nguồn vốn trong đợt đầu năm 2021-2025. Riêng năm 2022, UBND huyện phân bổ 1 tỷ 835 triệu đồng thực hiện trên 3 xã Ea Bông, Ea Na và Dur Kmăl đã giải ngân 880 triệu đồng cho gần 20 hộ nghèo vay.

Huỳnh Thị Lữ Ái- - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Krông Ana hướng dẫn rà soát nhu cầu vay vốn 

Để tiếp tục thực hiện giải ngân các nguồn vốn vay theo Nghị định 28 của Chính phủ đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân, tại buổi làm việc đã tập trung thảo luận, góp ý kiến về công tác rà soát hội nghèo, nhu cầu vay vốn, quy trình rà soát phải được thực hiện đúng các bước và đúng đối tượng, mục đích vay vốn để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 28, nỗ lực đưa chính sách đi vào đời sống, trở thành động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi ở địa phương vươn lên thoát nghèo, thay đổi cuộc sống.  Theo Nghị định này, Phòng Giao dịch ngân hàng chính xã hội huyện sẽ tập trung giải ngân các vốn vat nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghể là chủ yếu. iếp tục nỗ lực đưa chính sách đi vào đời sống, trở thành động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi ở địa phương vươn lên thoát nghèo, thay đổi cuộc sống.

Theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, hộ nghèo dân tộc thiểu số, hoặc hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng (đối với hỗ trợ đất ở), 40 triệu đồng (đối với hỗ trợ nhà ở). Đồng thời, cho vay 77,5 triệu đồng/hộ đối với hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề. Thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH và khách hàng vay vốn thỏa thuận. Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Lãi suất cho vay bằng 3%/năm. Bên cạnh đó, hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cũng thuộc đối tượng được vay vốn theo Nghị định này, với lãi suất cao nhất là 3,96%/năm.

 

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106