Cập nhật lúc: 08/04/2022

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Ana lần thứ IX (mở rộng) triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022

Ngày 8/4, Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022 và triển khai một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham gia Hội nghị

Trong quý I/2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp song Huyện ủy Krông Ana đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, Vụ Đông – Xuân toàn huyện gieo trồng được 6.830 ha, đạt 100,18% kế hoạch đề ra; thu cân đối ngân sách được 35 tỷ đồng (đạt 36,86% kế hoạch, tăng 27,89% so với cùng kỳ năm 2021). Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 124/133 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 2 tiêu chí so với cuối năm 2021).

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, khám - chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả; nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo. Các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện được tập trung tuyên truyền. Từ đầu năm đến nay, đã kết nạp được 30 đảng viên mới (đạt 28,6% kế hoạch); chuyển Đảng chính thức cho 40 đảng viên dự bị nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 3.504 đồng chí.

Hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện và đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022. Trong đó, tập trung vào các nội dung như:Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất năm 2022; đẩy mạnh biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo chủ động công tác phòng, chống hạn hán trong mùa khô, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi trường; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục triển khai hỗ trợ các mô hình sản xuất, tổ hợp tác trên địa bàn; đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy Hội nghị quán triệt nhiệm vụ quý II

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu đã được triển khai một số nội dung quan trọng như: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của  Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU, ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 10-LH/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ…

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106