Cập nhật lúc: 24/07/2023

Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 21/7/2023, tại huyện Krông Ana, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí H’Lim Niê -  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành, địa phương, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tiếp tục thực hiện Quy chế 04-QC/TU, ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Đồng chí Lê Thị Thu Phương - Trưởng ban Tuyến giáo Huyện ủy  góp ý kiến tại hội nghị.

Công tác định hướng tuyên truyền, định hướng báo chí, xuất bản tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Đơn vị đã quan tâm đến công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử địa phương; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền định hướng trên không gian mạng; công tác theo dõi, nắm tình hình, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, giới văn nghệ sĩ bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích… tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện uỷ Krông Ana phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại như: Hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội còn hạn chế, nhất là trong công tác theo dõi, dự báo, phát hiện các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, chưa kịp tham mưu cấp ủy chính quyền trong công tác giáo dục, định hướng về chính trị, tư tưởng cho một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; công tác cung cấp thông tin, định hướng báo chí với các vụ việc nhạy cảm có lúc còn lúng túng, bị động, chưa kịp thời; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên giáo vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở cấp xã.

Đồng chí H’Lim Niê - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2023.

Trong đó tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các đề án, quy chế, quy định, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực tuyên giáo; kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc và hoạt động của trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch; theo dõi, nắm tình hình, định hướng chính trị, tư tưởng trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn và hoạt động của các văn nghệ sĩ trên địa bàn; triển khai sưu tầm tư liệu, biên soạn sách “Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 1940 – 2020”; nghiên cứu, thẩm định việc xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức điều tra dư luận xã hội đợt II-2023; tiếp tục chỉ đạo, định hướng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh…

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106