Cập nhật lúc: 10/04/2023

Hội nghị giao ban hội đoàn thể mở rộng và tập huấn công tác tín dụng chính sách năm 2023

Ngày 10/4/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tổ chức Hội nghị giao ban hội đoàn thể mở rộng và tập huấn công tác tín dụng chính sách năm 2023.

Đại biểu tham dự

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo hội đoàn thể của huyện và 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã tiến hành báo cáo hoạt động tín dụng chính sách 3 tháng đầu năm 2023, đánh giá, thảo luận, đề ra các giải pháp tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để hoạt động tín dụng hoạt động hiệu quả hơn. Theo báo cáo, trong quý I năm 2023, một số các Hội, đoàn thể nhận ủy thác đã tích cực thực hiện một số nội dung công việc trong văn bản liên tịch đã ký như: công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phối hợp với NHCSXH trong công tác triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm; công tác tập huấn; công tác chỉ đạo các hội đoàn thể cấp xã kịp thời… Trong quý đã phối hợp thực hiện giải ngân với số tiền 30 tỷ 739 triệu đồng, đảm bảo kế hoạch giải ngân cũng như đưa đồng vốn đến các hộ dân có nhu cầu kịp thời.

Ông Bùi Quang Tuyên - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Krong Ana quán triệt các nội dung tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số mặt như nợ quá hạn do các Hội đoàn thể nhận ủy thác đều tăng so với cuối năm; Công tác theo dõi nguồn vốn vay ủy thác của một số đơn vị không chặt chẽ, còn xem nhẹ nhiệm vụ nhận ủy thác cho vay; Hội đoàn thể xã ít nghiên cứu về các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay, đặc biệt là văn bản Quy định về công tác xử lý rủi ro nên còn lúng túng khi gặp các trường hợp cụ thể...

Nhằm tiếp tục đưa hoạt động ủy thác đi vào nề nếp, hiệu quả; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện hoạt động nhận uỷ thác cho vay, bảo toàn vốn và tài sản cho Nhà nước.  Hội nghị đã tập huấn, hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát và chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt đông ủy thác của hội đoàn thể các cấp; Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ Hội, đoàn thể, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trong hoạt động ủy thác, ủy nhiệm…

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106