Cập nhật lúc: 05/10/2023

Hội nghị Ban hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 ( mở rộng)

Ngày 4/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 (mở rộng). Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì Hội nghị. Về dự có đồng chí Y Biêr niê - Phó Bí thư  tỉnh ủy, Đồng chí Lê Vinh Quy – UVBTV tỉnh ủy, Giám đốc công an tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 9 tháng, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định; giá trị sản xuất trên các lĩnh vực đều duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 đạt 4.040 tỷ tổng, đạt 69,79% KH, tăng 9,96% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó; Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.447 tỷ đồng, đạt 64,71%KH, tăng 3,61%. Công nghiệp, xây dựng 1.305 tỷ đồng, tăng 10,23%; thương mại, dịch vụ 1.288 tỷ đồng. Diện tích cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 toàn huyện đã gieo trồng được 6.888ha, đạt 101,3%KH. Vụ hè thu đến ngày 31/8/2023 đã gieo trồng 7.874ha, đạt 99,78%. Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật được triển khai thực hiện tốt. Công tác thu chi ngân sách trong 9 tháng, thu cân đối ngân sách nhà nước được 76,122 tỷ đồng đạt 73,08 KH, bằng 76,58% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực Giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đã góp phần ổn định, đảm bảo đời sống của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới. Hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có những chuyển biến tích cực.

Đồng Chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đã được vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: Kết quả thu cân đối ngân sách nhà nước vẫn còn thấp so với năm 2022; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế có sẵn, tiến độ thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và tiêu chí nông thôn mới nâng cao vẫn còn chậm so với kế hoạch; một số trường học vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế có chiều hướng tăng…

Trong khuôn khổ của hội nghị BCH Đảng bộ huyện cho ý kiến đối với một số nội dung: Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 63- KH/HU, ngày 02/10/2018, của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"; Dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 60 - KH/HU, ngày 18/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 100- KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội"; Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy "về việc xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X đối với Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Krông Ana đến năm 2030, tầm nhìn 2050".

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Đồng chí Y Biêr niê - Phó Bí thư  tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Y Biêr Niê - Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết XIII của Đảng; cần rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt đối với chỉ tiêu chưa đạt, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách; tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, các chương trình dân tộc miền núi, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra trong mùa mưa lũ; chỉ đạo giải quyết căn bản vấn đề thiếu giáo viên cục bộ tại địa phương bằng nhiều phương thức khác nhau; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn huyện tránh xảy ra điểm nóng; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số có năng lực, có tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường hoạt động giám sát để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106