Cập nhật lúc: 05/04/2023

Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Ngày 3/4/2023, UBND huyện Krông Ana tổ chức và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng Tài chính kế hoạch huyện. Về dự có ông Hoàng Minh Giám – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Tại buổi trao Quyết định, ông Hoàng Ngọc Long – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tình , chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thời hạn 05 năm, kể từ ngày 03/04/2023.

Ông Hoàng Minh Giám, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao Quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Tình

Phát biểu tại buổi lễ, có ông Hoàng Minh Giám – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chúc mừng và tin tưởng trên cương vị công tác mới đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình cùng với tập thể cán bộ, công chức cơ quan thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106