Cập nhật lúc: 09/08/2023

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana lần thứ 10 khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 08/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị lần thứ 10 khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối năm 2023. Về dự có đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. các đồng chí Ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn và phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Các đơn vị đã vận động các tổ chức thăm và tặng 8.360 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện đã phối hợp hỗ trợ sửa chữa, xây mới được 12 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ 50 triệu/nhà.

Các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai hiệu quả. Cùng với đó, công tác phản biện xã hội; hoạt động giám sát, tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo; tập trung vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định trong tham gia các hoạt động tôn giáo tại các địa phương; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana ký kết chương trình phối hợp.

Tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana đã ký kết chương phối hợp. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội…

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106