Cập nhật lúc: 23/12/2022

Huyện ủy Krông Ana tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Ngày 23/12/2022, Huyện ủy Krông Ana tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Về dự có Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy Trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Trong 10 năm qua, Huyện ủy Krông Ana đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Khu vực phòng thủ huyện được xây dựng ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương có bước phát triển toàn diện; công tác phối hợp giữa các lực lượng đảm bảo nhịp nhàng, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tập trung triển khai quán triệt các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội. tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, từng bước chính quy, tinh nhuệ. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp thu các nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chỉ đạo của đồng chí, đồng thời cần bám sát sự chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Ana đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013 – 2022.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106