Cập nhật lúc: 01/10/2022

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng huyện Krông Ana lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 30/9/2022, UBND huyện tổ chức Đại hội Hội bảo vệ, quản lý người tiêu dùng (BVQLNTD) huyện Krông Ana lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội BVQLNTD dùng tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Hội BVQLNTD huyện được thành lập theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện. Hội BVQLNTD huyện với tôn chỉ, mục đích hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng huyện Krông Ana, là tổ chức xã hội phi lợi nhuận, tự nguyện của những người có nhiệt tình và tích cực hoạt động vì sự nghiệp Tiêu chuẩn hóa- Đo lường- Chất lượng hàng hóa dịch vụ và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong huyện; đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Ông Hoàng Minh Giám – Phó Chủ tịch TT UBND huyện Krông Ana phát biểu khai mạc Đại hội

Để hội đi vào hoạt động hiệu quả, Đại hội cũng đề ra các biện pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027 như: Nâng cao trách nhiệm và nhiệt tình từng thành viên trong Ban chấp hành, giữ vững sinh hoạt định kỳ, có biện pháp thúc đẩy hoạt động của hội, phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; Tăng cường hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của UBND tỉnh, UBND huyện, Tỉnh Hội, các ngành liên quan, các đơn vị cá nhân nhiệt tình quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện kinh phí để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nên phong trào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu về Hội BVQLNTD huyện; tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm của các Hội BVQLNTD huyện bạn; tích cực tạo nguồn kinh phí hoạt động từ hội viên, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, từ hoạt động dịch vụ kỹ thuật của hội.

Ban Chấp hành Hội BVQLNTD huyện khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện, nghị quyết, điều lệ hoạt động; bầu Ban chấp hành Hội BVQLNTD huyện khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 thành viên, ông Hoàng Minh Giám – Phó Chủ tịch TT UBND huyện được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội BVNTD huyện, ông Đoàn Sỹ - Trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng và ông Phạm Hồng Sơn – Phó Phòng Tư pháp huyện được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội BVQLNTD huyện.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106