Cập nhật lúc: 30/01/2024

Thẩm tra, đánh giá thực tế kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Ea Bông đạt chuẩn nông thôn mới 2023

Ngày 19/01/2024, Đoàn thẩm tra của UBND huyện tổ chức thẩm tra, đánh giá thực tế kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Ea Bông đạt chuẩn nông thôn mới 2023. Ông Nguyễn Minh Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện Trưởng đoàn thẩm tra chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia có đại diện các phòng chuyên môn, các cơ quan của huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2011, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ea Bông đã không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Nhờ đó, sau 13 năm thực hiện Chương trình, xã Ea Bông đã đạt những kết quả nhất định, kinh tế - xã hội của xã từng bước được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Đến nay, xã Ea Bông đã hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 306 tỷ 500 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 145 tỷ 100 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,48%; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa từng bước được nâng lên. An ninh trật tự được tăng cường và giữ vững, hệ thống chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, nâng cao.

Tại buổi thẩm tra, các ban, ngành và phòng chuyên môn của huyện đã có nhiều ý kiến, đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới và thống nhất nhận định, đến nay, xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới.

Kết luận tại buổi thẩm tra, ông Nguyễn Minh Đông- Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban chuyên môn huyện, UBND xã Ea Bông khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm tra theo phạm vi của ngành mình để báo cáo tỉnh thẩm định đánh giá, công nhận xã Ea Bông đạt chuẩn xã nông mới trong thời gian tới.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106