UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023 và công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2023

UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023 và công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2023

Ngày 29/2/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023 và công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ...
02623.637.106

02623.637.106