Cập nhật lúc: 10/10/2022

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Ana mở rộng lần thứ 11

Ngày 7/ 10/2022, Huyện ủy Krông Ana tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 11. Nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ 9 tháng , triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh  đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng năm 2022, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy…… Kết quả, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đạt trên 3.674 tỷ đồng, tăng 9,58% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng trên 29.850 ha, đạt 97,86 %;  thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 116,205 tỷ đồng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện tích cực, không để xảy ra ổ dịch lớn trên địa bàn; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đúng mức, hiện nay toàn huyện  có 125/133 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 17,86 tiêu chí; tăng 1 tiêu chí so với cùng kỳ, số tiêu chí nông thôn mới nâng cao  toàn huyện đạt 54/80 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với cùng kỳ.  

Các lĩnh vực văn hóa – xã hôi, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.  công tác chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cở sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 được thực hiện tốt, đến nay 100%  chi bộ đã tổ chức đại hội. trong 9 tháng đã kết nạp 74 đảng viên, đạt 82,2% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được nâng cao, đạt hiệu quả tốt; hoạt động dân vận, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của các xã còn chậm; công tác quản lý đất đại còn nhiều bất cập; việc sáp nhập các trường học theo Nghị quyết  số 19-NQ/TW còn chưa đúng tiến độ; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa đảm bao theo đúng kế hoạch…..

Cũng trong hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong  Đảng 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.  Báo cáo kết quả làm việc của các Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy tại Đảng ủy các xã, thị trấn về kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2022. Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 21-CTr/HU, ngày 15/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”.  Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 23-CTr/HU, ngày 26/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”. Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy “đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Đồng chí Nguyễn kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trong 9 tháng năm 2022. Đồng thời đồng chí đề nghị các cấp các ngành cần tập trung một số nhiệm vụ như: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2022 đảm bảo kế hoạch xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2022 -2023. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Triển khai thực hiện hiệu quả phương án ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ; thực hiện nghiêm công tác quan lý, bảo vệ rừng, Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông mới chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trao thi đua trong ngành giáo dục, Hoàn thành các nội dung liên quan đến sáp nhập trường học. Duy trì tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Công tác tổ chức xây dựng đảng tập trung chỉ đạo các TCCS đảng đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn đánh giá, phân loại TCCS đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2022. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và các Hội đoàn thể, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế ở địa phương.

 

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106