Cập nhật lúc: 26/01/2024

Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2023

Ngày 23/01/2024, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã thị trấn tại xã Quảng Điền. Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các kế hoạch đề ra. Mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND huyện và các cấp uỷ Đảng, các cơ quan ngày càng được tăng cường. Công tác phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan được duy trì, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong năm, HĐND huyện đã tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ, 02 kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện và 02 kỳ họp hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Công tác tổ chức các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng luật, khoa học, chất lượng và hiệu quả. Các đại biểu HĐND huyện tham dự đầy đủ và dân chủ thảo luận, thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình, đề án được thông qua tại kỳ họp. Các Nghị quyết của kỳ họp được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, thủ tục, thể thức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Hoạt động giám sát được triển khai theo đúng chương trình và kế hoạch đề ra; đảm bảo khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Nội dung giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trong các lĩnh vực đều được Thường trực HĐND huyện chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác tiếp xúc cử tri được HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện duy trì theo quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Trong năm đã tổ chức được 3 Hội nghị tiếp xúc cử tri với 71 nội dung kiến nghị.

Trong năm 2023, HĐND 8/8 xã, thị trấn tổ chức 18 kỳ họp, trong đó có 16 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề và đã thông qua 82 Nghị quyết các nội dung liên quan đến các lĩnh vực về công tác tổ chức, kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, chặt chẽ. Các địa phương chủ động triển khai giám sát chuyên đề mang tính chuyên sâu, giải quyết các vấn đề đang nổi cộm của địa phương, được người dân và đại biểu HĐND quan tâm.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, hạn chế trong hoạt động, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 hiệu quả.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong năm qua đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND, đảm bảo đúng quy định theo Luật; phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong các phiên họp thảo luận, chất vấn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri; xây dựng cụ thể hoạt động thẩm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết được ban hành, các hoạt động của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; qua đó tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương./.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106