Cập nhật lúc: 14/10/2022

Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022

Chiều ngày 12/10/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện và ông Hoàng Minh Giám, Phó Chủ tịch UBND huyện - đồng chủ trì.

Quang cảnh phiên họp

Về dự Hội nghị có ông Nguyễn Kính – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Y Nem Buôn Krông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Trong 9 tháng năm 2022, với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó: giá trị sản xuất ở các lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá, diện tích, sản lượng cây trồng vụ Đông - Xuân 2021-2022 đã đảm bảo kế hoạch đề ra; công tác thu cân đối ngân sách đạt khá (đạt 164,27% so với dự toán tỉnh và đạt 122,39% so với dự toán HĐND huyện giao và tăng 50,65% so với cùng kỳ năm 2021; hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục,... được quan tâm chỉ đạo tích cực, nhất là trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp; các chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được thực hiện khá tốt, đảm bảo đời sống cho Nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững; các hoạt động vui xuân, đón Tết và lễ hội của nhân dân diễn ra an toàn, lành mạnh.

Ông Y Nem Buôn Krông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hôi, an ninh quốc phòng năm 2022. Trong 3 tháng cuối năm, huyện tập trung rà các chỉ tiêu chưa đạt, nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực, chỉ đạo, điều hành sát với tình hình thực tế, cụ thể như: xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023;  Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 đảm bảo đạt kế hoạch;  Triển khai thực hiện hiệu quả Phương án ứng phó thiên tai nhằm phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; Đôn đốc đẩy mạnh thực hiện Phương án sử dụng diện tích đất UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao Krông Ana;Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm, kịp thời các những hành vi vi phạm theo thẩm quyền; Đẩy mạnh công tác thu ngân sách Nhà nước, chú trọng thu biện pháp tài chính, nhất là thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Tiếp tục triển khai thực hiện các bước trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Nhân dịp này, UBND huyện công bố Quyết định khen thưởng đột xuất và trao tặng Giấy khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106