Cập nhật lúc: 11/05/2022

Lễ ra mắt Tổ hợp tác cây ăn trái xã Dur Kmăl

Vừa qua, Nông dân xã Dur Kmăl tổ chức lễ ra mắt và thông qua quy chế hoạt động Tổ hợp tác Trồng cây ăn trái xã Dur Kmăl.

Đại biểu tham dự

Về dự có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của xã Dur Kmăl và các thành viên của Tổ hợp tác cây ăn trái.

Tại buổi Lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân xã Dur Kmăl thông qua Quyết định Công nhận tổ hợp tác. Trên cơ sở đó Tổ hợp tác thông qua quy chế hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh. Tổ hợp tác Trồng cây ăn trái xã Dur Kmăl có 17 thành viên là hội viên Hội Nông dân xã. Ông Lê Văn Quân làm tổ trưởng.

Ông Y Tam Êban phát biểu chức mừng và quán triệt các hoạt động của Tổ tại Lễ ra mắt

 Tổ hợp tác Trồng cây ăn trái xã Dur Kmăl là tổ chức tự nguyện nhằm tập hợp các hộ gia đình hội viên có nguyện vọng, tâm huyết với nghề trồng cây ăn trái, hướng tới phát triển mô hình trồng cây ăn trái theo hướng gia tăng giá trị sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn, từng bước cải thiện đời sống cho các hộ gia đình, đặc biệt là hội viên người dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển kinh tế của địa phương góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ra mắt thành viên Tổ hợp tác

Tổ hợp tác hoạt động trên cơ sở đảm bảo tính tự nguyện, liên kết, tự chịu trách nhiệm về trồng trọt, chăm sóc cây ăn quả. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, chịu sự chỉ đạo, điều hành của ban chấp hành Hội Nông dân xã.

Môt số hình ảnh về các hoạt động của Lễ ra mắt

Ông Y Tam Ê ban- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Ana trao vốn hỗ trợ Tổ hợp tác hoạt động

Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể xã Dur Kmăl trao vốn hỗ trợ Tổ hợp tác hoạt động