Cập nhật lúc: 04/04/2024

Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2024

Ngày 3/4/2024, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2024 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, ông Hoàng Minh Giám - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Nguyễn Minh Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Trong quý I/2024, với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó: Giá trị sản xuất ở các lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá, diện tích cây trồng vụ Đông - Xuân 2023-2024 đã đảm bảo kế hoạch đề ra, đạt 100,34% KH; thu cân đối ngân sách đạt đạt 27,30% so với dự toán tỉnh, đạt 26,82% dự toán HĐND huyện giao và so với cùng kỳ năm 2023 tăng 17,40%.  Giá trị sản xuất theo giá so sánh tăng 13,54% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 154.458 triệu đồng, tăng 15,02% so với cùng kỳ năm 2023; theo giá hiện hành ước đạt 284.230 triệu đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ năm 2023. Hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục... được quan tâm chỉ đạo tích cực; các chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được thực hiện khá tốt, đảm bảo đời sống cho Nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Thực hiện tốt Lễ giao, nhận quân năm 2024 đảm bảo an toàn, chất lượng, đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Phiên họp đã tập trung thảo luận tìm ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong quý I và đề ra nhiệm vụ quý II năm 2024, trong đó chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nỗ lực huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024 và dự kiến chấm 07 sản phẩm của các xã trong năm 2024 trong đó có 03 sản phẩm đánh giá lại; Tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024; bảo quản tốt sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2024. Chủ động công tác phòng, chống hạn hán trong mùa khô, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân; theo dõi, dự báo diễn biến thời tiết để cảnh báo cho người dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, thiên tai gây ra; Đẩy mạnh công tác thu ngân sách Nhà nước, chú trọng thu biện pháp tài chính, nhất là thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, truyền thông theo kế hoạch. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm Ngày các ngày lễ lớn của đất nước… Tiếp tục thực hiện các Dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG 1719 năm 2024; Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai, tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Krông Ana lần thứ IV năm 2024; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106