Cập nhật lúc: 22/12/2021

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X ( mở rộng)

 

 

Ngày 17/12/202, Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Krông Ana khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện X  (mở rộng)

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; thông qua Chương trình công tác, kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2022;  Dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Nghị quyết về phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị đối với lúa gạo và một số sản phẩm chủ yếu của huyện Krông Ana giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;  dự thảo Đồ án quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp đến 2035.

Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra; như các chỉ tiêu về phát triển cơ sở hạ tầng đều đạt kế hoạch; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 94 tỷ đồng đạt 127,37% NQ;  tăng 11,25% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%, đạt 100% KH; có 124/133 tiêu chí đạt chuẩn NTM, có 52 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100% KH, duy trì 4 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%. Về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời góp phần nâng cao đời sông vật chất, tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được cung cố tăng cường. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo toàn diện….

Trên cơ sở các kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả trên các lĩnh vực như phát triển nông nghiệp, nông thôn; công tác quản lý đất đai, công tác xây dựng nông thôn mới, các biện pháp thu ngân sách Nhà nước và công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch 5 năm. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, thực hiện thành công chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

 

 

 

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106