Cập nhật lúc: 20/01/2021

Hội nghị Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021

 

Ngày 12/1/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021 với các đơn vị nhận quân.

 Năm 2021, huyện Krông Ana được giao tuyển chọn 150 thanh niên nhập ngũ, giao cho 2 đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn Bộ binh 38 quân khu 5 và Trung đoàn Bộ binh 584 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân, Ban CHQS huyện đã làm tốt vai trò tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương, nhất là Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 sát với tình hình thực tế tại các địa phương. Làm tốt công tác rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, thực hiện nghiêm túc công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, Hội đồng NVQS huyện Krông Ana đã triển khai công tác tuyển quân năm 2021, tổ chức rà soát, xét duyệt hồ sơ tuyển quân và hoàn thành công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ để thực hiện tốt nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2021. Theo đó, các đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, đồng thời thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật trong công tác tuyển quân; thống nhất một số nội dung về thời gian, các thủ tục hồ sơ, phương pháp tổ chức giao, nhận quân năm 2021.  Dự kiến Lễ giao, nhận quân của huyện  sẽ diễn ra vào ngày 27/2/2021./.                                                              

 

 

 

 

In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106