Cập nhật lúc: 11/01/2022

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana tập huấn Dân quân tự vệ năm 2022

Ngày 10/01/2022,  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana tổ chức Tập huấn cho cán bộ Dân quân tự vệ năm 2022.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là cán bộ DQTV các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong 5 ngày các học viên sẽ được học tập, tiếp thu các nội dung về chính trị gồm; Chiến lược “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; Công tác quản lý Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và quản lý lực lượng dự bị đông viên; xây dựng lực lượng dân quân ở thôn, buôn, tổ dân phố; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các học viên còn được tập huấn một số bài bắn súng theo quy định; học tập phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ; tập bắn súng AR15,  kỹ thuật ném lựu đạn, gói buộc lượng nổ, chắp nối đồ dùng gây nổ; các chiến thuật chiến đấu của trung đội trưởng bảo vệ thôn và bảo vệ mục tiêu trong tình huống A2.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời cập nhật những nội dung mới có liên quan, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý huấn luyện, diễn tập và hoạt động của dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổ chức test nhanh Covid 19

Để đảm bảo công tác phòng chống covid - 19 trước khi tập huấn Ban CHQS huyện đã tổ Test nhanh covid - 19 cho các học viên tham gia tập huấn./.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106