Công đoàn Ngân hàng chính sách xã huyện hỗ trợ phòng y tế huyện mua dụng cụ y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid-19

Cập nhật lúc: 14:13 07/04/2020

Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid-19, vừa qua, Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Ana đã ủng hộ Phòng Y tế huyện 5 triệu đồng để mua sắm công cụ, thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh covid-19. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện được tấm lòng trách nhiệm, nhiệt tình đóng góp giúp chính quyền có thêm nguồn lực, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Huỳnh Thị Lữ Ái- Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện trao tiền ủng hộ mua công cụ, thiết bị y tế để phòng dịch bệnh covid-19

Song song với đó, trong thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, chính trị xã hội của các xã, thị trấn phổ biến, tuyên truyền dịch bệnh covid-19 tại các điểm giao dịch; hướng dẫn người dân cách phòng chống và đeo khẩu trang khi đến giao dịch. Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất phát triển kinh tế của bà con, Ngân hàng chính sách xã hội huyện vẫn duy trì hoạt động, riêng tháng 3 năm 2020, đã giải ngân 94 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vệ sinh môi trường, hộ thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn vay…

Thực hiện đợt cao điểm chống dịch bệnh covid -19 và cách ly toàn xã hội theo chỉ thi 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng thay đổi lịch giao dịch trong tháng 4 được bắt đầu từ ngày 21 tại các điểm giao dịch nhằm đảm bảo tốt nhất và sớm đẩy lùi dịch bệnh covid-19 đang diễn ra.

H'Jim Hmok