Bản tin truyền hình ngày 20-3-2020

Cập nhật lúc: 09:54 21/03/2020