Bản tin truyền hình ngày 15-5-2020

Cập nhật lúc: 17:42 16/05/2020