Bản tin truyền hình ngày 13-3-2020

Cập nhật lúc: 17:20 13/03/2020