Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật lúc: 15:40 20/09/2019

Ngày 18/9/2019, UBND Huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. Ông Võ Đại Huế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện- Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia của huyện- chủ trì Hội nghị.

Ông Võ Đại Huế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tham dự có ông Dương Tín Đức– UVBCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia- Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia của huyện, các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo ĐU, UBND, UBMTTQVN, cán bộ chuyên trách NTM các xã cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, Chương trình xây dựng NTM của huyện đã được các cấp nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực cho cán bộ làm NTM ở các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức về xây dựng NTM cho người dân…Từ đó, tạo được sự đồng thuận, huy động được sự chung sức vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, thực hiện chặt chẽ quy chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dâm kiểm tra, dân thụ hưởng”, giai đoạn 2011 – 2015, toàn huyện đã huy động được trên 584 tỷ đồng; Giai đoạn 2016 - 6/2019 huy động hơn  433 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, tiền của, ngày công với gần 200 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, huyện đã đầu từ nhiều công trình, hạng mục, điện – đường – trường- trạm, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, tạo sự thay đổi căn bản và toàn diện. Hiện toàn huyện có  trên 51km đường xã đã được nhựa hóa, đạt 92.80%, tăng 43,4 km so với năm 2010; 81,39% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chủ động tưới tiêu nước. Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 97.5%. Cơ sở vật chất trường học các cấp trên địa bàn các xã được quan tâm đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Cơ sở vật chất nhà văn hóa được các cấp chính quyền chú trọng xây dựng. Từ 2015 - 6/2019 huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng 02 nhà văn hóa - thể thao xã (Bình Hòa và Quảng Điền), 01 nhà văn hóa đang xây dựng (Băng Adrênh). Có 57/59 thôn, buôn có hội trường thôn, buôn, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đến nay, huyện có có 104 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân đạt 14,86 tiêu chí/xã,  02 xã Bình Hòa và Quảng Điền đạt chuẩn Nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ở trên địa bàn huyện Krông Ana đã có thay đổi rõ nét và khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đề ra mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của huyện: Lũy kế trong năm 2019 có 03 xã đạt chuẩn NTM (Quảng Điền, Bình Hòa, Băng Adrênh) cuối năm 2020 có 04 xã đạt chuẩn NTM (Quảng Điền, Bình Hòa, Băng Adrênh và Dray Sáp), Phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 toàn huyện có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số đạt chuẩn  lên 7/7 xã; giai đoạn 2025 – 2030, toàn huyện có 7/7 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương các thành tích mà huyện đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.  Đồng thời, ông đề nghị trong thời gian tới UBND, UBMTTQVN huyện, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, Đảng ủy, UBND các xã tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và những năm tiếp theo, xem đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể

Ông Võ Đại Huế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 08 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.