Triển khai ứng dụng giáo dục tài chính cho Hộ nghèo và đối tượng chính sách khác qua điện thoại di động tại NHCSXH

Cập nhật lúc: 10:33 15/09/2020

Với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ NHCSXH, Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ Tiêt Kiệm và vay vốn về giao dục tài chính đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phát huy vai trò “ Mỗi cán bộ NHCSXH là một tuyên truyền viên” và đưa thông tin chính sách đến tận người cần. NHCSXH đã triển khai ứng dụng giáo dục tài chính cho khách hàng của mình trên kho ứng dụng của smartphone với tên nhận diện là : NHCSXH-GDTC.

Mục đích của ứng dụng này là thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán của NHCSXH, các mô hình vay vốn điển hình và kiến thức giáo dục tài chính cho khách hàng như: quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh... Đồng thời ứng dụng còn giúp cho khách hàng nâng cao khả năng hiểu biết về tài chính, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số đặc biệt là khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nó không chỉ góp phần giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của NHCSXH mà còn góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xâydựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Ứng dụng NHCSXH-GDTC còn giúp khách hàng từng bước làm quen với phần mềm trên điện thoại của NHCSXH, tến tới giao dịch tài chính trên điện thoại khi đủ điều kiện.

Để ngày càng phục vụ tốt hơn hoạt động nghiệp vụ của mình, ngoài việc triển khai ứng dụng này, NHCSXH vẫn đang tiếp tục triển khai dịch vụ tin nhắn đến từng khách hàng vay vốn và cho ra đời cuốn “ cẩm nang nhận diện cơ bản NHCSXH”. 

H'Jim Hmok