Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020

Cập nhật lúc: 14:22 19/02/2021

Ngày 27/01/2021, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Hoàng Minh Giám – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì Hội nghị.

Ông Bùi Quang Tuyên – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Krông Ana báo cáohoạt đọng tín dụng năm 2020 tại Hội nghị

Năm 2020 hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tính đến 31-12-2020, tổng nguồn vốn thực hiện hoạt động tín dụng, chính sách là hơn 300 tỷ đồng, tăng hơn 29 tỷ đồng so với năm 2019, đạt tỷ lệ tăng trưởng 10, 69%. Nguồn vốn huy động đạt trên 25,3 tỷ đồng, trong đó huy động tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là trên 15,4 tỷ đồng, huy động tiền gửi cá nhân trên 9,8 tỷ đồng. Hoạt động ủy thác cho vay thông qua hội đoàn thể có dư nợ trên 297 tỷ đồng bảo đảm đáp ứng nhu cầu nguồn vốn phục vụ sản xuất.  

Trong năm đã giải ngân trên 51 tỷ đồng cho hơn 1.038 lượt hộ nghèo, cận nghèo và 255 hộ thoát nghèo được vay vốn; cho vay giải quyết 291 lượt lao động, xuất khẩu 3 lao động, làm 7 căn nhà cho hộ nghèo, thực hiện xây dựng mới và cải tạo 461 công trình nước sạch và vệ sinh… đóng góp vào công tác giảm nghèo, ổn định trật tự xã hội và cải thiện đời sống nông thôn.

Đại biểu góp ý kiến tại Hội nghị

Để giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, các đại biểu thống nhất với những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, trong đó tranh thủ nguồn vốn cân đối từ trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương để bảo đảm nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phấn đấu đến cuối năm 2021 mức vay trung bình các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo đạt trên 40 triệu đồng/hộ; giảm nợ quá hạn bình quân toàn huyện xuống dưới 0,13%; nâng cao chất lượng ủy thác thông qua hội đoàn thể…

Ông Hoàng Minh Giám – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân; Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tặng Giấy khen 3 tâp thể có nhiều thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2020.

 

H'Jim Hmok