Một số nội dung hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1).

Cập nhật lúc: 10:17 28/07/2021