Hội thảo điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp đến năm 2035

Cập nhật lúc: 10:15 22/01/2021

Chiều ngày 21/01/2021, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội thảo quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp đến năm 2035. Ông Hoàng Minh Giám -  Phó Chủ tịch  UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội thảo

Đô thị Buôn Trấp đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV vào năm 2014, hiện là 1 trong 6 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp 3, 1 trong 5 trung tâm hành chính cấp 1 của tỉnh, định hướng đến năm 2030 được nâng cấp thành thị xã. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ ngày 29-4-2008 điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Buôn Trấp với tổng diện tích nghiên cứu là 3.120 ha; dự báo quy mô dân số đến 2020 là khoảng 40.000 người.

Tuy nhiên, định hướng nâng cấp đô thị Buôn Trấp lên thị xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi việc xây dựng trục đường huyết mạch đòi hỏi kinh phí lớn, khối lượng giải phóng mặt bằng cao; một số điểm, đồ án quy hoạch chung không còn phù hợp với hiện trạng…

 

Công ty Cổ phần Tư vấn - Xây dựng COVIC thuyết trình Dự án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp đến năm 2035

Hội thảo đã đề xuất các giải pháp tập trung theo hướng xây dựng đô thị Buôn Trấp phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa với kinh tế - xã hội, dịch vụ thương mại phía Nam của tỉnh, trong đó chú trọng bảo vệ môi trường. Cụ thể, đề xuất cân nhắc lựa chọn điều chỉnh quy hoạch hướng tới việc thu hút các nguồn xã hội hóa trong xây dựng và phát triển đô thị; ưu tiên bố trí các quỹ đất phát triển hỗ hợp tại khu vực trung tâm; tổ chức giao thông hành chính theo mô hình “bàn cờ”; phát triển đô thị mới theo tuyến Bắc – Nam, với trung tâm hành chính chính trị mới và quảng trường tại giao điểm với trục cảnh quan, hai bên trục phát triển đô thị ưu tiên các dự án hỗn hợp thương mại dịch vụ và đất ở. Khái toán tổng kinh phí xây dựng đợt đầu đến năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách là khoảng 1.324 tỷ đồng. Trong đó xây dựng công trình chiếm khoảng 41%, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm khoảng 59%.

 

 

 

H'Jim Hmok