Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật lúc: 09:51 20/01/2021

 

 

Ngày 13/1/2021, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác thuế, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về dự có đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Minh Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc công tác thu ngân sách nhà nước huyện. đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do dịch Covid-19 bùng phát, song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh,  Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chi cục thuế  khu vực Krông Ana – Cư Kuin đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch thu thuế, thu ngân sách nhà nước năm 2020 đã góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách trong năm. Năm 2020, tổng thu ngân sách trong địa bàn đạt 50 tỷ 757 triệu đồng, đạt 105,74% so dự toán pháp lệnh, đạt 105,65%  so với dự toán HĐND giao. trong đó; Thu lệ phí trước bạ  được 10 tỷ 546 triệu đồng, đạt 110,43% so với dự toán HĐND giao, thu ngoài quốc doanh được 25 tỷ 912 triệu đồng, đạt 103,24% dự toán HĐND giao. Để đạt được kết quả trên, Chi cục Thuế  khu vực Krông Ana – Cư Kuin đã phối hợp với các phòng, ban, ngành và lãnh đạo các xã, thị trấn, làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, qua đó đã giảm thiểu việc đi lại của người nộp thuế.

 

 

Ông Nguyễn Minh Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc công tác thu ngân sách nhà nước huyện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thuế năm 2020

Nhân dịp này, Cục thuế tỉnh, UBND huyện đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thuế năm 2020./.

 

 

 

 

H ' Yi Êban