Hoạt động ngân hàng CSXH huyện đáp ứng nhu cầu vay vốn

Cập nhật lúc: 10:50 12/03/2021

Góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn, thời gian qua Ngân hàng CSXH huyện huyện không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Để tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và giảm thời gian đi lại của khách hàng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã xây dựng hệ thống 8 điểm giao dịch tại 8 xã, thị trấn với 224 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại các thôn, buôn, tổ dân phố trong toàn huyện.Tại các điểm giao dịch đều công khai chế độ chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn thủ tục, hòm thư góp ý, qua đó kịp thời nắm bắt các thông tin phản ánh từ người dân. Cách làm này đã tạo thuận lợi rất lớn trong việc kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các gia đình thiếu vốn sản xuất.Thông qua các chương trình cho vay khác nhau: hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn cho các xã và chỉ đạo cho vay kịp thời; không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, ngân hàng đã góp phần giúp các hộ vay vươn lên thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Theo báo cáo, đến hết tháng 2 năm 2021, doanh số cho vay đạt 5 tỷ 522 triệu đồng, doanh số thu nợ 3 tỷ 631 triệu đồng, thu lãi 1 tỷ 760 triệu đồng; tổng dư nợ 299tỷ 645 triệu đồng.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH huyện triển khai hiệu quả hoạt động cho vay ủy thác. Các tổ chức CT - XH nhận uỷ thác tiếp tục triển khai thực hiện tốt hợp đồng ủy thác đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Ban đại diện HĐQT các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng tín dụng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao trình độ quản lý vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Không chỉ đơn thuần là giải ngân cho vay, thu nợ, để đồng hành cùng người dân, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện còn xây dựng chương trình phát huy vốn vay bằng cách phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, tham gia tư vấn, phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tìm mô hình làm ăn phù hợp để bà con học tập, áp dụng. Từ đó, hiệu quả nguồn vốn vay được phát huy, nâng cao thu nhập, tạo thêm việc làm cho người dân, vốn sau khi giải ngân được sử dụng đúng mục đích. Chị H’Nó Hđơk – tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp cho biết : “Thông qua tín chấp của Hội Phụ nữ xã, gia đình tôi được vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất chăn nuôi, tôi đã nuôi bò và nuôi heo nhờ đó mà có thể tăng thu nhập cho gia đình và nuôi con học hành, trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định”. 

Chị H'Nó Hđơk buôn Kuốp, xã Dray Sáp đang chăm sóc đàn heo

Các gia đình sau khi được vay vốn sẽ sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập. Thông qua các hoạt động ủy thác cho vay của  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã góp phần giúp cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng chính sách trên địa bàn có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

H'Jim Hmok