Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật lúc: 10:11 14/09/2020

Chiều ngày 14/7/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana tổ chức họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Hoàng Minh Giám, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì.

Trong quý 6 tháng đầu năm 2020, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao; phân bổ nguồn vốn ở các chương trình cho vay; triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách mới đến các tầng lớp Nhân dân; công  tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh cuộc họp

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng nguồn vốn cho vay là 296.448 triệu đồng, tăng 25.312 triệu đồng so với năm 2019, đạt tỷ lệ tăng trưởng 9,3%; tổng dư nợ vốn là 287.130 triệu đồng, tăng 18.433 triệu đồng so với năm 2019. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm là 56.313 triệu đồng, doanh số thu nợ 37.880 triệu đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Minh Giám - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách thời gian qua, nhất là công tác giải ngân các nguồn vốn, thu nợ. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn cần triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; tăng cường việc hướng dẫn hộ vay tính toán chi phí đầu tư và đề nghị mức vay phù hợp, đảm bảo phục vụ sản xuất, kinh doanh tránh tác động tín dụng đen. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát xuyên suốt trong hoạt động cho vay, đảm bảo hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý một số trường hợp chây lỳ không có trách nhiệm trả nợ để mang tính răn đe với những hộ dân có tư tưởng lợi dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi./.

H'Jim Hmok