Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện kiểm tra công tác triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2020

Cập nhật lúc: 09:44 01/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BĐD ngày 12/02/2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana về  Chương trình kiểm tra, giám sát của BĐD HĐQT NHCSXH huyện năm Krông Ana 2020. Vừa qua, ông Hoàng Quang Tía - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện làm trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đã tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn.

          Tại buổi kiểm tra, thay mặt lãnh đạo các xã, thị trấn  đã báo cáo kết quả hoạt động, phương hướng nhiệm vụ công tác triển khai, thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. 8 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã cho vay 8 tỷ 322 triệu đồng, doanh số thu nợ 5 tỷ 091 triệu đồng; đưa tổng dư nợ  lên 291 tỷ 454 triệu đồng. Duy trì và ổn định chất lượng nợ, dư nợ cho vay trong hạn, không có nợ xâm tiêu chiếm dụng. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã, thị trấn luôn đạt loại tốt theo các tiêu chí của BĐD HĐQT NHCSXH huyện giao. Năm 2020, được sự quan tâm của BĐD HĐQT NHCSXH huyện, nguồn vốn được phân bổ về đáp ứng được như cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ đầu năm đến nay, dù thời tiết không được thuận lợi, dịch bệnh covid-19 đã và đang diễn ra phức tạp nhưng người dân vẫn nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn nên việc đầu tư sản xuất, chăn nuôi của người dân phát triển tương đối ổn định, nguồn vốn vay được hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã, thị trấn có nguồn thu nhập ổn định hơn những năm trước.

Kiểm tra, giám sát công tác triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách tại Ea Na

Sau khi nghe báo cáo, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra chất vấn một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý nguồn vốn chính sách trên địa bàn; kiểm tra tổ giao dịch lưu động của NHCSXH huyện, bảng biểu, sao kê công khai tại điểm giao dịch, kiểm tra sổ sách, hồ sơ của Hội đoàn thể và tổ trưởng; Kiểm tra một số hộ vay vốn về mục đích cũng như kết quả sử dụng vốn.

Qua kiểm tra cho thấy, các xã, thị trấn đều triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn chính sách trên địa bàn. Các thủ tục, hồ sơ, sao kê, bảng biểu được thực hiền theo đúng quy trình và quy định, cho vay đúng đối tượng và đúng mục đích.

H'Jim Hmok