Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật lúc: 14:18 07/04/2020

b/t: Ngọc Thạch  -  Audio (mp3) 

n/d: Hướng dẫn chủ động các biện pháp phòng chống Covid-19 -  Số điện thoại đường dây nóng các cơ sở y tế trên địa bàn huyện - Thông báo hỏa tốc của UBND huyện