Lễ phát hành cuốn sách “ Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Điền 1975 - 2020”

Cập nhật lúc: 11:37 08/02/2021

 

Ngày 29/1/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Ana tổ chức Lễ công bố và phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Điền (giai đoạn 1975 – 2020).  Về dự có đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy.

Toàn cảnh buổi Lễ

Sau hơn 2 năm sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn đến nay cuốn lịch sử Đảng bộ xã Quảng Điền giai đoạn 1975 – 2020 đã chính thức ra mắt bạn đọc. Cuốn sách được biên soạn khách quan, khoa học theo tiến trình các sự kiện lịch sử diễn ra tại địa phương.  Sách được xuất bản dày 149 trang , gồm 5 chương; chương I, Vùng đất, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử; chương II, Cùng cả nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 – 1985); chương III, Chi bộ xã Quảng Điền lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 1996); chương IV, Lãnh đạo nhân dân bước đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996 – 2005); chương V, Đảng bộ xã lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện, hội nhập và phát triển ( 2005 – 2020).

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi Lễ

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Điền  (1975 – 2020) được hoàn thành và tái hiện một cách chân thực và sinh động sự hình thành và phát triển của Đảng bộ, quá trình lao động, sản xuất và xây dựng quê hương xã Quảng Điền dưới sự lãnh đạo của đảng bộ. Bên cạnh đó cuốn sách còn là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã cống hiến, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng quê hương. Ngoài ra, cuốn sách được xuất bản nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao lòng tự hào về quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Điền nhất là thế hệ trẻ, qua đó, góp phần động viên cán bộ, nhân dân trong xã tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng kiên cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, xây dựng xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo huyện tặng cuốn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Điền (giai đoạn 1975 – 2020)

H' Yi Êban