Huyện Krông Ana: Hiệu quả từ công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc: 14:55 09/03/2020

Trong những năm qua, công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Krông Ana luôn được Đảng bộ và chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng. Nhiều cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có cách làm hay, sáng tạo, cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của đơn vị, sát với tình hình thực tế của các buôn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nghĩa.

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác buôn kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 299-CV/HU, ngày 19/9/2017 của Huyện ủy Krông Ana “Về việc điều chỉnh phân công cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa với buôn đồng bào DTTS trên địa bàn huyện”. Trên cơ sở đó,  Ban Dân vận Huyện ủy Krông Ana ban hành Công văn số 55-CV/DV, ngày 02/10/2017 “V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác kết nghĩa trong địa bàn huyện”; giao Đảng ủy các, xã, thị trấn căn cứ Công văn 299-CV/HU, thống nhất với cơ quan, đơn vị chủ trì kết nghĩa nội dung, hình thức và tổ chức Lễ ký kết giao ước kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc thiểu số được phân công, theo tinh thần gọn, nhẹ, hiệu quả; Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Thường trực Huyện ủy kịp thời chỉ đạo, triển khai, nắm bắt tình hình và đề nghị các đơn vị kết nghĩa có phương án đổi mới phương thức phù hợp với từng đơn vị và mang lại hiệu quả tốt; Theo dõi, nắm bắt và đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả công tác kết nghĩa và đạt được nhiều thành tựu, các đơn vị kết nghĩa đã đổi mới phương pháp để tăng cường sự gắn bó chặt chẽ và giúp đỡ các buôn được kết nghĩa thoát nghèo, đi lên xây dựng đời sống tốt đẹp hơn.

Hiện nay, toàn huyện có 97 cơ quan, đơn vị kết nghĩa với 26 buôn đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 15 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh, 55 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học cấp huyện và 27 thôn, tổ dân phố người kinh kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Một trong những thành công quan trọng chính là việc phối hợp với buôn vận động quần chúng nhân dân giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã thường xuyên phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đề xuất với cấp ủy, chính quyền cơ sở xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, phức tạp ở cơ sở, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác vận động quần chúng ở địa phương, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, nâng cao cảnh giác, kiên quyết không nghe theo kẻ xấu và bọn phản động. Ngoài ra, trong các thời điểm tình hình an ninh chính trị có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là vào các ngày lễ, Tết, các cơ quan ban, ngành thuộc tỉnh và huyện đã cử hơn 600 lượt cán bộ xuống thực hiện “ba cùng” với đồng bào ở buôn. Đặc biệt, đã phối hợp làm tốt công tác phát động quần chúng để ổn định tình hình, chủ động ngăn ngừa gây rối, tập trung giải quyết khiếu kiện đông người, vượt biên trái phép… Mặt khác, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã phối hợp với cấp ủy và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh việc kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Qua đó, đã phát hiện và chủ động phối hợp giới thiệu được nhiều quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Ana tặng quà buôn kết nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán

Với tình cảm và trách nhiệm gắn bó với buôn kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị đã triển khai các biện pháp, việc làm cụ thể nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong buôn xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp bà con vốn không tính lãi, giúp ngày công lao động, hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón; vận động, hướng dẫn cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị còn giúp buôn kết nghĩa xây dựng các tổ tiết kiệm, hướng dẫn cách chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình; mở các lớp đào tạo nghề, liên hệ tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trong buôn…

Ngoài việc giúp đồng bào buôn kết nghĩa xóa đói, giảm nghèo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp giúp buôn xây dựng đời sống văn hóa - xã hội như: trích quỹ phúc lợi, vận động cán bộ, công chức cơ quan đóng góp để xây dựng nhà trẻ, phòng học, nhà văn hóa cộng đồng cho buôn; làm nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng các hộ chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tặng tivi, rađio, tủ sách, lắp đặt điện thoại, điện chiếu sáng, tặng dụng cụ sinh hoạt thể thao, nhạc cụ... cho người dân và buôn kết nghĩa.  Phối hợp với buôn kết nghĩa trong vấn để xây dựng nông thôn mới; tổ chức các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho thanh thiếu niên; tặng quà và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Kết quả, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã hỗ trợ cho buôn quà, tặng phẩm, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống trị giá gần 2 tỷ đồng. Một số đơn vị tiêu biểu, thực hiện tốt nội dung này như: Sở Khoa học, công nghệ tỉnh hỗ trợ Buôn ÊCăm các mô hình như cấp phân bón, hỗ trợ kỹ thuật trồng giống cỏ Ghi lê, hỗ trợ xây dựng hầm Bioga cho các hộ dân, hỗ trợ điều cao sản cho nông dân, hỗ trợ gà thả vườn….; Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hỗ trợ bán phân trả chậm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế; Văn phòng HĐND-UBND Huyện, Phòng Nội vụ, Đài Truyền thanh - truyền hình Huyện, Phòng Dân tộc, Mặt Trận các đoàn thể Huyện, … cũng đã làm tốt công tác kết nghĩa trong thời gian qua.

Công an huyện Krong Ana tặng quà cho buôn kết nghĩa nhân dịp Tết nguyên đán

Song song với đó, mô hình cán bộ, nhân dân thôn đồng bào kinh kết nghĩa với buôn đồng bào DTTS bước đầu có hiệu quả. Mặc dù, về giá trị vật chất không lớn nhưng các thôn, tổ dân phố đồng bào kinh có các hình thức giúp đỡ bà con rất thiết thực, hiệu quả như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, cho vay vốn sản xuất không lấy lãi; các chi hội, đoàn thể phân công hội viên giúp đỡ  những gia đình nghèo, hướng dẫn cách chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày; các gia đình giúp nhau vốn, cách làm ăn hiệu quả, giúp đỡ nhau về mọi mặt; mối quan hệ giữa thôn, gia đình đồng bào kinh với buôn, gia đình đồng bào DTTS ngày càng gắn bó, thân thiết hơn. Các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung này như: Thị trấn Buôn Trấp, xã Ea Na, xã Ea Bông...

Công tác kết nghĩa giữa thôn, tổ dân phố đồng bào Kinh với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em trên địa bàn. Đặc biệt, công tác kết nghĩa là một hình thức mới để nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh vạch trần luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động, phá hoại sự nghiệp đổi mới, chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. Từ đó, làm cho đồng bào nhận thức rõ hơn, thấy được sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ các hoạt động thiết thực trên đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện có 7,45%, giảm 2,78% (409 hộ) so với cuối năm 2018, trong đó hộ nghèo là đồng dân tộc thiểu số giảm 4,0%, đời sống kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, bộ mặt buôn làng ngày càng khởi sắc.

Có thể nói, công tác kết nghĩa đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tinh thần đoàn kết gắn bó với đồng bào các dân tộc cho cán bộ công chức ở các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo được mối quan hệ gần gũi, mật thiết giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở; giữa cán bộ công chức với cán bộ và nhân dân buôn kết nghĩa. Phát huy những kết quả đã đạt được, hy vọng trong những năm tới huyện Krông Ana tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác buôn kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

 

 

H'Jim Hmok