Hội Nông dân huyện Krông Ana tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cập nhật lúc: 18:46 15/01/2020

Ngày 9/01/2020 Hội Nông dân huyện Krông Ana tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quang Hùng – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Minh Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân; trong năm 2019 toàn huyện đã kết nạp 512 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 12.381 hội viên. Hội đã tổ chức được 633 buổi tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết Hội với 55.431 lượt hội viên nông dân tham gia. Phong trào hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững đã được tổ chức Hội trong huyện chú trọng. Trong đó Hội Nông dân huyện chủ động phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y mở được 86 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật và trình diễn mô hình với 4.431 lượt người tham dự. Phối hợp với các Cty phân bón cung ứng 35 tấn phân bón các loại theo hình thức trả chậm và cung ứng 6.600 cây giống cà phê. Đồng thời, duy trì nguồn vốn tín dụng nhận ủy thác cho vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, Huyện hội hiện đang quản lý dư nợ 92,202 tỷ đồng, giải quyết cho 3.232 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay. Trong năm đã có 9.467 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi; có 7.734 hội viên đăng ký, can kết sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hội tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng Nhãn hiệu “Gạo Krông Ana” nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân. . Cùng với đó phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển mạnh mẽ. Trong  năm 2019, hội viên nông dân đã đóng góp 6.447 triệu đồng, hiến 11.103m2 đất và 6.130 ngày công lao động để xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thuỷ lợi phục vụ sản xuất; tiếp tục duy trì các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường 34 (điểm thu gon rác) và xây dựng nhiều công trình nước hợp vệ sinh, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ khang trang tạo nên môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn….

Phát huy những thành quả đó, năm 2020 tổ chức Hội Nông dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Điều lệ Hội Nông dân cho cán bộ-hội viên, nhất là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương và tổ chức Hội phát động; duy trì tốt phong trào hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh…

Ông Nguyễn Quang Hùng – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk trao Giấy khen cho các tập thể  cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Nông dân năm 2019.

 

Dịp này, Trung ương hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, Hội Nông dân tỉnh Giấy khen cho 1tập thể và 3 cá nhân; hội Nông dân huyện khen thưởng 21 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Nông dân năm 2019./.

 

 

 

 

H' Yi Êban