Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật lúc: 12:00 08/02/2021

Ngày 28/01/2021, Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. về dự có đồng chí Trần Tuấn Anh – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ Chức tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm cao nhất, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đồng thời lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đã đề ra: Công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng  Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được quan tâm. trong năm đã kết nạp mới 123 đảng viên nâng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.411 đảng viên. Công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo năm 2020 từ huyện đến cơ sở được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; tổng số TCCS đảng được đánh giá là 32/32 TCCS đảng, đạt 100% KH, trong đó có 30/32 TTCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 93,75%. 6/30 TCCS đảng hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 20% .

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, huyện Krông Ana tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng như: giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Các đại biểu ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tại Hội nghị các đại biểu đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 giũa 32 TTCS đảng  trực thuộc đảng bộ huyện.

Lãng đạo Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho các tập và cá nhân đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

Cũng tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho các tập và cá nhân đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

H' Yi Êban