Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật lúc: 09:16 26/04/2021

 Từ ngày 22 đến 26/ 4/2021, Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên khối các cơ quan huyện. Về dự có đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Thu Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí được đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy đã quán triệt  các chuyên đề ; quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Krông Ana lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và quán triệt triển khai thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí được đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy  quán triệt  

các chuyên đề

Thông qua Hội nghị , nhằm giúp đảng viên trong toàn đảng bộ nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XIII của Đảng.

H' Yi Êban